Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers P-märkta fasadsystem Serporoc med funktionsgaranti bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 9. Fuktsäkerhet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Serporoc har funnits på marknaden sedan 1974 och totalt har över 15 miljoner kvadratmeter monterats. Vi gör omfattande egna tester och simuleringar för att säkerställa kvaliteten på våra produkter. Vi lämnar en 10-årig funktionsgaranti på P-märkt Serporoc.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador minskar.

Bedömningskriterier

Miljöbyggnad bedömer metod för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäkerhet. Indikatorn ställer krav på fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet

Tabell 9. Fuktsäkerhet

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

P-märkt Serporoc fasad i BoråsSerporoc fasadsystem har upp till 200 mm isolering

Weber har lång erfarenhet av Serporoc som har monterasts på över 15 miljoner kvadratmeter sedan 1974. Korrekt utfört har dessa fasader fungerat felfritt. 2013 fick vi Serporoc certifierat vilket innebär att med en certifierad entreprenör kan fasaden P-märkas. I certifieringsprocessens har systemet genomgått omfattande tester och simuleringar för att vi ska vara helt säkra på att systemet håller över tid. Vi lämnar därför även en 10-årig funktionsgaranti på fasaden.