Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers fasadsystem Serporoc bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
5. Ljudmiljö.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

De goda ljudisolerande egenskaperna hos de ingående produkterna i Webers fasadsystem Serporoc gör att det lämpar sig mycket bra i bullerutsatta miljöer.

Syfte

Premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Byggnaden ljudmiljö bedöms enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.

Ljudmiljön inomhus i Miljöbyggnad tar i hänsyn följande akustiska parametrar:

  • Ljud från installationer inomhus
  • Luftljudsisolering
  • Stegljudsisolering
  • Ljud utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljön

Tabell 5. Ljudmiljö

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers isolerade fasadsystem Serporoc Premium ger ett stort bidrag till väggens totala ljudreduktion. Fästets utformning tillsammans med isoleringens egenskaper gör att man kan klara Ljudklass B även med lätta stommar.

P-märkt Serporoc fasad i Borås