Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Weber fasadsystem Serporoc bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 10. Termiskt klimat vinter.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber Serporoc kan användas vid såväl nyproduktion som renovering. Eftersom isoleringen täcker hela fasaden så elimineras alla köldbryggor, vilket leder till ett bättre inomhusklimat.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts för ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Bedömningskriterier

Termiskt klimat vintertid bedöms i vistelserum med endera

  • Datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav
  • Transmissionsfaktor; förenklad metod

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för termiskt klimat vintertid

Tabell 10. Termiskt klimat vinter

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Serporoc appliceras över hela fasadytan vilket eliminerar köldbryggor vid exempelvis bjälklag. Detta gör att komforten på insidan förbättras då golvet inte upplevs som kallt närmast väggen.