Weber logo
Plattsättning och tätskikt från Weber

Webers tätskiktssystem bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
9. Fuktsäkerhet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber arbetar ständigt med utveckling av tätskiktsystem för att kunna erbjuda markandensbästa funktion och fuktsäkerhet. Webers tätskikt för våtrum har ett Europeiskt Tekniskt godkännande, ETA, som även utgör underlag för CE-märkningen.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador minskar.

Bedömningskriterier

Miljöbyggnad bedömer metod för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäkerhet. Indikatorn ställer krav på fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet

Tabell 9. Fuktsäkerhet

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber arbetar ständigt med vidareutveckling av våra tätskiktsystem för att säkerställa maximal funktion och fuktsäkerhet. Webers tätskikt för våtrum har ett Europeiskt Tekniskt godkännande, ETA, vilket utgör underlag för CE-märkning.

Tydliga rekommendationer finns för val av tätskiktsystem för olika konstruktionstyper. Fuktproblem undviks genom rätt utförande och rätt val av tätskikt, därför har Weber utförliga arbetsbeskrivningar. Weber rekommenderar att man anlitar entreprenörer som är anslutna till Byggkeramikrådet, BKR, eller Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK.

Byggkeramikrådet BKR GVK Golvbranschens VåtrumsKontroll