Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar i Miljöbyggnad 2.2 till kriteriet Ljudmiljö

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophon Combison™ gör det möjligt att använda skiljeväggar som slutar vid undertaket utan att man för den skull får problem med ljudläckage via utrymmet mellan undertaket och bjälklaget. Resultatet är maximal flexibilitet och god luftljudsisolering.

Ecophon Combison™ bidrar även till ökad isolering av stegljud och ljud från installationer.

Syfte

Premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Byggnaden ljudmiljö bedöms enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.

Ljudmiljön inomhus i Miljöbyggnad tar i hänsyn följande akustiska parametrar:

  • Ljud från installationer inomhus
  • Luftljudsisolering
  • Stegljudsisolering
  • Ljud utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljön

Tabell 5. Ljudmiljö

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon Combison™ är en produktfamilj som kombinerar ljudabsorption och ljudisolering. Det betyder att en och samma panel både ger god akustik i rummet den är monterad i och förhindrar att ljud sprids till angränsande rum.

Med Combison™ kan man bygga skiljeväggar som bara går upp till undertaket (och inte ända upp till bjälklaget) utan att man behöver oroa sig för ljudläckage. Detta ökar flexibiliteten i användningen av ytorna över byggnadens livstid och minimerar kostnader, både för den ursprungliga byggnationen och för framtida förändringar.

Som en bonus ger Ecophon Combison™ även ökad isolering av ljud från installationer och stegljud.

Mer än ljudisolering

I avsnittet ”Ljudmiljö” bedöms bara följande fyra parametrar:

  • Ljud från installationer inomhus
  • Luftljudsisolering
  • Stegljudsisolering
  • Ljud utifrån, till exempel från trafik

På Ecophon arbetar vi med ett mycket brett spektrum av akustiska parametrar och hur dessa påverkar oss människor, till exempel taltydlighet, efterklangstid, ljudnivå och ljudutbredning. Utifrån en analys av människorna, rummet och aktiviteterna så hjälper vi dig att hitta den optimala lösningen för hög rumsakustisk komfort.   

På Ecophon arbetar vi tillsammans med akademiska institutioner och branschaktörer för att utveckla kunskapen kring akustikens effekter på oss människor. Denna kunskap delar vi ständigt med oss av och vi stödjer projekt genom planerings-, konstruktions- och byggstadierna för att säkerställa optimal akustik.

Ecophons produkter uppfyller kraven för klass A Ljudabsorption (enl. standard ISO 11654). Att använda klass A-produkter är ett mycket effektivt sätt att uppnå korta efterklangstider, ökad taltydlighet samt lägre bullernivåer i byggnader.

Kontakta oss gärna för mer information.