Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar delvis i Miljöbyggnad 2.2 till kriteriet Dagsljus

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts för god tillgång till dagsljus.

Bedömningskriterier

Dagsljuskvalitet bedöms i vistelserum och kan bedömas med

  • Dagsljusfaktor
  • Fönsterglasandel AF, förenklad metod
  • Utblick

Följande tabell sammanfattar betygskriterier med dagsljusfaktor, DF för nyproducerade byggnader:

Tabell 12. Dagsljus

 

Läs mer om bedömningskriterier i Miljöbyggnads manual: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon erbjuder en rad olika ytskikt för olika användningsområde. De flesta av våra vita absorbenter har en ljusreflektans på 85 % eller mer. Det gör att de bidrar till en hög dagsljusfaktor i de rum som de installeras i.