leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar i Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet Fuktsäkerhet. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Samtliga Leca Lättklinker-produkter är helt okänsliga för fukt.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador minskar.

Bedömningskriterier

Miljöbyggnad bedömer metod för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäkerhet. Indikatorn ställer krav på fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet

Tabell 9. Fuktsäkerhet

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Samtliga Leca Lättklinker-produkter är helt okänsliga för fukt. Det är ändå viktigt att välja rätt konstruktioner eftersom eventuellt angränsande material kan vara fuktkänsliga. Leca använder P-märkning för att verifiera god funktion avseende fukt.

fukt_leca