leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar i Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet Radon.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för låg radonhalt i inomhusluften.

Bedömningskriterier

Radonhalt inomhus i Bq/m³

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för radonhalt

Tabell 6. Radon

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

I kombination med en radonduk eller golvavjämning kan markradon på ett effektivt sätt hindras att komma in i byggnader. För att ersätta massor med hög radonhalt kan man använda Leca Lättklinker och Leca Ventilerat Golv tillsammans för att åtgärda markradon. 

Genom att kombinera Leca lättklinkerns låga vikt och enkla applicering med golvavjämningens stabilitet och plana och starka yta får man både en lätt, snabbapplicerad och flexibel undergolvskonstruktion.

ventilerat_golv