leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar i Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet Solvärmelast.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för att begränsa solvärmetillskottet under den varma årstiden. Därmed minskar behovet av komfortkyla eller olägenheter med övertemperatur.

Bedömningskriterier

Solvärmelasttalet i W/m² golv.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för solvärmelast vid nyproduktion.

Tabell 3. Solvärmelast

Följande parametrar påverkar beräkningen av solvärmelast:

  • Vistelserum
  • gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd
  • Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier alltså ej karm, bågar och profiler (m²)
  • Arum = golvarea i det bedömda rummet, inklusive yta under till exempel köksinredning och garderober (m²)

Solvärmelasttalet beräknas utifrån Miljöbyggnads grundläggande krav att byggnadens mest kritiska delar ska ha inflytande på byggnadsbetyget.

 

För mer information kring bedömningskriterier, läs Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Block ger en tung stomme och tunga stommar har en värmelagrande effekt vilket minskar snabba temperatursvängningar. Med korrekt utformade ljusinsläpp kan solenergi värma och lagras i den tunga stenstommen. Detta ger en jämn och skön inomhustemperatur.

Konstruktioner med Leca Isoblock har mycket goda isoleringsegenskaper vilket ökar energieffektiviteten.

hus_leca_solljus