leca_logo
Lecablock från Leca

Leca Block från Leca bidrar i Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet Värmeeffektbehov.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Väggar byggda med Leca Block blir tunga och får hög värmelagringsförmåga. Det gör att effektbehovet för uppvärmning minimeras vid hastiga temperaturväxlingar.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs så att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.

Bedömningskriterier

Byggnadens värmeeffektbehov i W/m², Atemp vid DVUT beräknas.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader.

Tabell 2. Värmeeffektbehov

I Miljöbyggnad definieras värmeeffektbehovet, Ptot som byggnadens värmeförluster på grund av värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens Atemp, arean innanför ytterväggarna som är värmd till 10°C eller mer. Betygskriterierna BRONS, SILVER, GULD beror på om byggnaden är definierad som elvärmd i BBR. *Värmeeffektbehovet beräknas med Miljöbyggnads beräkningsverktyg.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Byggnader uppförda med Leca Block får en tung stomme med stor värmelagringskapacitet och hög tidskonstant. Detta motverkar snabba temperatursvängningar i huset när utomhustemperaturen växlar hastigt. Med rätt styrning av värme- och kylsystem så leder detta till lägre värmeförbrukning.

Konstruktioner med Leca Isoblock 2.0 har mycket goda isoleregenskaper vilket ger hög energieffektivitet.

leca_isoblock_vägg