leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar i Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet Dokumentation av byggvaror. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Lecas produkter är registrerade i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Du kan ladda ner Byggvarudeklarationer, prestandadeklarationer, certifikat och P-märkningar för samtliga produkter från vår webbplats.

Syfte

Premiera byggnader där byggvaror och byggnadsmaterial dokumenteras.

Bedömningskriterier

En loggbok ska upprättas. Den ska omfatta byggvaror i grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som ingår i produktkategorierna enligt BSAB 96:

E - Platsgjutna konstruktioner
F - Murverk
G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
H - Konstruktioner av längdformvaror
I - Skikt av termoisolervaror
J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
K - Skikt av skivor
L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
N - Kompletteringar av sakvaror mm
Z - Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

Som digital loggbok accepteras till exempel excel men också redovisning enligt något av de kommersiella verktygen BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus, VGV eller motsvarande. Följande tabell sammanfattar betygsgränser för dokumentation av byggvaror vid nyproduktion:

Tabell 14. Dokumentation av byggvaror

 

Läs mer om bedömningskriterier i Miljöbyggnaden manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Lättklinker-produkter kräver ingen skötsel under byggnadens driftskede. Byggvarudeklarationer, prestandadeklarationer, certifikat och P-märkning finns tillgängligt på Lecas hemsida för samtliga produkter.

Levererad mängd redovisas på följesedel. Lecas produkter är registrerade i BastaByggvarubedömningen och SundaHus.

leca_murade_hus