isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i Miljöbyggnad 2.2 gällande kriteriet 9. Fuktsäkerhet.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER har ett flertal produkter och system som minskar fuktrisker genom att förhindra att fuktig inomhusluft tränger in i väggar, golv och tak.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador minskar.

Bedömningskriterier

Miljöbyggnad bedömer metod för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäkerhet. Indikatorn ställer krav på fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet

Tabell 9. Fuktsäkerhet

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER har ett komplett system av folier, tejper och tätningsmedel för fuktsäkerhet som följer riktlinjerna i Bygga F. Det är viktigt med rätt utförande för att undvika fuktproblem och vi hjälper dig gärna hitta rätt lösning. ISOVER har detaljerade anvisningar för korrekt montage av ett flertal produkter för lufttäthet och fuktsäkerhet.

Med hjälp av den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra kan man bygga kompakta tak utan luftspalt. 

ISOVERs rörskål Climpipe Section HygroWick säkerställer att kondensvatten som uppstår kring kalla rör leds ut på rätt sätt.

U Protect Slab 4.0 Alu1 kan användas som kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler.