isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i Miljöbyggnad 2.2 gällande kriteriet 14. Dokumentation av byggvaror.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns etablerade redovisningssystem.

Syfte

Premiera byggnader där byggvaror och byggnadsmaterial dokumenteras.

Bedömningskriterier

En loggbok ska upprättas. Den ska omfatta byggvaror i grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som ingår i produktkategorierna enligt BSAB 96:

E - Platsgjutna konstruktioner
F - Murverk
G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
H - Konstruktioner av längdformvaror
I - Skikt av termoisolervaror
J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
K - Skikt av skivor
L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
N - Kompletteringar av sakvaror mm
Z - Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

Som digital loggbok accepteras till exempel excel men också redovisning enligt något av de kommersiella verktygen BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus, VGV eller motsvarande. Följande tabell sammanfattar betygsgränser för dokumentation av byggvaror vid nyproduktion:

Tabell 14. Dokumentation av byggvaror

 

Läs mer om bedömningskriterier i Miljöbyggnaden manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER använder byggsektorns etablerade system för redovisning av produkters miljö- och hälsoegenskaper vilket gör informationen lättillgänglig för byggsektorns aktörer.

För ISOVERs standardprodukter finns dokumentation i form av byggvarudeklarationer enligt eBVD 2015 och produkterna är registrerade i BASTA. Flera produkter är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus. Dessa två fristående bedömningsverktyg har något fler bedömningskriterier, se respektive webbsida för mer information.

ISOVER arbetar ständigt med att få produkter och system bedömda samt uppdaterade i miljödatabaserna. Alla produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

miljöbedömning_av_produkter

Webbsida med egendeklarationer och tredjepartsbedömningar av ISOVERs produkter.

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns olika redovisningssystem.