isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i Miljöbyggnad 2.2 gällande kriteriet 13. Legionella.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER erbjuder produkter för isolering av vattenledningar som förhindrar att varmvatten svalnar och kallvatten värms upp till de temperaturer som är gynnsamma för tillväxt av legionella.

Syfte

Att premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts för att minska risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier i och från tappvattensystem.

Bedömningskriterier

Åtgärder för att minska risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier. Följande tabell sammanfattar betygskriterier för legionella vid nyproduktion.

Tabell 13. Legionella

 

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

För att förhindra risk för legionella är det viktigt att följa branschreglerna ”Säker vatteninstallation”. ISOVERs rörskålar minskar risken att varmvatten svalnar och att kallvatten värms upp till de temperaturer som är gynnsamma för tillväxt av legionella, exempelvis då kall- och varmvattenledningar är förlagda i samma schakt.

Med beräkningsprogrammet ISOVER IsoDim® kan man finna rätt typ och tjocklek på isoleringen för att uppfylla BBRs krav avseende mikrobiell tillväxt.