Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Fuktsäkerhet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc produkter för innerväggar ingår i en rad systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i våtrum och i fuktutsatta inomhusmiljöer.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador minskar.

Bedömningskriterier

Miljöbyggnad bedömer metod för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäkerhet. Indikatorn ställer krav på fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet

Tabell 9. Fuktsäkerhet

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Glasroc H Ocean våtrumsskiva monteras med fördel på våtrumsväggar i bostäder, hotell eller andra lokaler med liknande fuktbelastning. Glasroc H Ocean är fukt- och mögelresistent och har mycket låg vattenabsorption. Skivan är CE-märkt med GM-H1, vilket är den bästa klassen för skivor monterade i väggar som utsätts for vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten.  Den kan användas tillsammans med stålsystemen  Gyproc XR och Gyproc DUROnomic vid montage på innervägg.

För innerväggar i simhallar, källare och garage rekommenderar vi Aquaroc Cementskiva.

Gyproc Innerväggar i våtrum

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Här kan du enkelt hitta de väggtyper som passar dina funktionskrav för t.ex. ljud, brand eller ytskikt. 

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...