Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Ljudmiljö

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för ytterväggar möter kraven enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader. 

Syfte

Premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Byggnaden ljudmiljö bedöms enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.

Ljudmiljön inomhus i Miljöbyggnad tar i hänsyn följande akustiska parametrar:

  • Ljud från installationer inomhus
  • Luftljudsisolering
  • Stegljudsisolering
  • Ljud utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljön

Tabell 5. Ljudmiljö

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc XR-system består av XR-reglar och ACOUnomic-skenor. Systemet minskar ljudöverföringen mellan angränsande rum och bidrar därmed till en förbättrad ljudmiljö. Vi tillhandahåller även ett webbaserat redskap, Wall Selector, som underlättar valet av system och lösningar – allt utifrån dina krav. Dessutom hittar du omfattande information om ljud och lätta innerväggar i Gyproc Handbok.

Gyproc XR Innervägg