Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers P-märkta produkter och lösningar inom Golvavjämning bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 9. Fuktsäkerhet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador minskar.

Bedömningskriterier

Miljöbyggnad bedömer metod för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäkerhet. Indikatorn ställer krav på fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet

Tabell 9. Fuktsäkerhet

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber använder P-märkning för att verifiera god funktion avseende fukt. Weber har utvecklat ett uttorkningsberäkningsprogram för att kunna bedöma uttorkningstider. Det är viktigt att följa aktuella uttorkningskrav enligt AMA Hus. Fuktmätningar på Webers golvlösningar ska utföras i enlighet med golvbranschstandard, GBR.

Webers Screedry är en fuktindikator som gör det enkelt att veta när golvavjämningsmassan är tillräckligt torr för att förses med ett ytskikt. Weberfloor Screedry gjuts in i avjämningsmassan och visar med en mönsterskiftning när golvavjämningen torkat ut till rätt nivå.

Webers Leca Ventilerat Golv är fuktsäkert och har en snabb och kontrollerad uttorkning. Weber har utfört omfattande och dokumenterade studier om fukt och emissioner i golvkonstruktioner. Kasein används ej i Webers produkter.

Webers avjämningsmassor är fuktskadestabila. Det betyder att avjämningsmassan inte behöver bytas ut vid en fuktskada utan den kan återanvändas och förses med nytt ytskikt efter uttorkning.

Fuktindikatorn Screedry visar när golvavjämningsmassa är torr och kan förses med ytbeläggningScreedry placeras ut antingen före eller i samband med golvavjämningsarbetet och gjuts in i golvavjämningen