Weber logo
Golvavjämning från Weber

Weber Leca Ventilerat Golv bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
6. Radon.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för låg radonhalt i inomhusluften.

Bedömningskriterier

Radonhalt inomhus i Bq/m³

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för radonhalt

Tabell 6. Radon

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet.

Weber Leca Ventilerat Golv bygger på att rör förläggs under golvavjämningen samt att lecakulornas struktur gör det möjligt att ha ett undertryck under avjämningen. På så vis undviks radon i inomhusmiljön.