Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers golvlösningar med förbättrad steg- och luftljudsisolering bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 5. Ljudmiljö.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber har flera högpresterande system som minskar stegljud. Weber erbjuder även egna beräkningsprogram som används som hjälpmedel vid framtagning av stegljudslösningar för olika konstruktioner.

Syfte

Premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Byggnaden ljudmiljö bedöms enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.

Ljudmiljön inomhus i Miljöbyggnad tar i hänsyn följande akustiska parametrar:

  • Ljud från installationer inomhus
  • Luftljudsisolering
  • Stegljudsisolering
  • Ljud utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljön

Tabell 5. Ljudmiljö

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Komfortgolv har stegljudsisolering

Weber har arbetat med ljudgolv i över 20 års tid. Våra golvlösningar ger förbättrad isolering i av steg- och luftljud mellan våningsplan och ger på så sätt en bättre ljudmiljö. Weber har även egna beräkningsprogram som hjälper dig att välja rätt stegljudslösning för olika konstruktioner.