Weber logo
Golvavjämning från Weber

Weber Komfortgolv bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
2. Värmeeffektbehov

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs så att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.

Bedömningskriterier

Byggnadens värmeeffektbehov i W/m², Atemp vid DVUT beräknas.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader.

Tabell 2. Värmeeffektbehov

I Miljöbyggnad definieras värmeeffektbehovet, Ptot som byggnadens värmeförluster på grund av värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens Atemp, arean innanför ytterväggarna som är värmd till 10°C eller mer. Betygskriterierna BRONS, SILVER, GULD beror på om byggnaden är definierad som elvärmd i BBR. *Värmeeffektbehovet beräknas med Miljöbyggnads beräkningsverktyg.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Komfortgolv har värmedistribuerande aluminiumplåtarWeber Komfortgolv passar i privat som offentlig miljö

Tack vare de värmedistribuerande aluminiumplåtarna och den underliggande värmeisoleringen fördelar Weber Komfortgolv värmen på ett mycket effektivt sätt. Detta gör det möjligt att hålla en lägre framledningstemperatur på vattnet i golvvärmesystemet, vilket i sin tur leder till en högre verkningsgrad i vissa typer av värmekällor, till exempel värmepumpar.