Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers golvprodukter bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 14. Dokumentation av byggvaror.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber har P-märkning av golvavjämning vilket innebär att produkten har genomgått en tredjepartsgranskning avseende innemiljö, kvalitets- och miljöaspekter.

Webers golvprodukter finns registrerade i BASTA-registret, vilket verifierar att krav och riktlinjer som ställs av Kemikalinspektionen och i Europeiska kemikalielagstiftningen, REACH, är uppfyllda.

 

Syfte

Premiera byggnader där byggvaror och byggnadsmaterial dokumenteras.

Bedömningskriterier

En loggbok ska upprättas. Den ska omfatta byggvaror i grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som ingår i produktkategorierna enligt BSAB 96:

E - Platsgjutna konstruktioner
F - Murverk
G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
H - Konstruktioner av längdformvaror
I - Skikt av termoisolervaror
J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
K - Skikt av skivor
L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
N - Kompletteringar av sakvaror mm
Z - Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

Som digital loggbok accepteras till exempel excel men också redovisning enligt något av de kommersiella verktygen BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus, VGV eller motsvarande. Följande tabell sammanfattar betygsgränser för dokumentation av byggvaror vid nyproduktion:

Tabell 14. Dokumentation av byggvaror

 

Läs mer om bedömningskriterier i Miljöbyggnaden manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers golvprodukter finns registrerade i BASTA-registret vilket verifierar att krav och riktlinjer som ställs av Kemikaleinspektionen och i Europeiska kemikalielagstiftningen REACH är uppfyllda. Produkterna är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus, och finns med i Svanens databas för godkända produkter. Weber arbetar ständigt med att få produkter och system bedömda samt uppdaterade i miljödatabaserna.

Vi har gjort livscykelanalyser för våra golvprodukter i enlighet med ISO14025 och EN 15804 och dessa analyser är certifierade av oberoende granskare. Livscykelanalyserna finns redovisade i en miljövarudeklaration, EPD (Environmental Product Declaration).

Vi har även byggvarudeklarationer, BVD:er, för våra produkter.

Webers golvavjämningsmassor är P-märkta, vilket betyder att de har tredjepartsgranskats avseende innemiljö, kvalitet och funktion.

Webers golvavjämningsmassor är P-märkta vilket ger en tredjepartsgranskning av innemiljö, kvalitet och funktion.