Weber logo
Golvavjämning från Weber

Weber komfortgolv bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande

kriteriet 11. Termiskt klimat sommar

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts för ett bra termiskt inneklimat sommartid.

Bedömningskriterier

Termiskt klimat sommartid bedöms i vistelserum med endera

  • Datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav
  • Solvärmefaktor, förenklad metod.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för bedömning av operativ temperatur utifrån PPD-index vid nyproduktion:

Tabell 11. Termiskt klimat sommar

 

Läs mer om bedömningskriterier i manualen för Miljöbyggnad.

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Komfortgolv har en tunn pågjutningWeber Komfortgolv har värmedistribuerande aluminiumplåtarWeber komfortgolv har en bra distribution av värme vilket bidrar till en bra termisk komfort.

Weber Komfortgolv har en bra distribution av värme vilket bidrar till bra termisk komfort. Tack vare den tunna pågjutningen blir komfortgolvet snabbreglerat vid snabba temperaturomslag, exempelvis vid plötslig solinstrålning. Den underliggande värmeisoleringen minskar värmeläckage till angränsande konstruktioner.