Weber logo
Golvavjämning från Weber

Weber Komfortgolv bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet

10. Termiskt klimat vinter.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts för ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Bedömningskriterier

Termiskt klimat vintertid bedöms i vistelserum med endera

  • Datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav
  • Transmissionsfaktor; förenklad metod

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för termiskt klimat vintertid

Tabell 10. Termiskt klimat vinter

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Komfortgolv i Copperhill Mountain Lodge i Åre Weber Komfortgolv är ett värmegolv med stegljudisolering Weber Komfortgolv i Copperhill Mountain Lodge i Åre

Weber Komfortgolv har en bra distribution av värme vilket bidrar till bra termisk komfort. Tack vare den tunna pågjutningen blir komfortgolvet snabbreglerat vid snabba temperaturomslag, exempelvis vid plötslig solinstrålning. Den underliggande värmeisoleringen minskar värmeläckage till angränsande konstruktioner.