sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet 5. Ljudmiljö

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass gör att byggnaden får en god ljudmiljö på grund av glasets goda ljudegenskaper. 

Syfte

Premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Byggnaden ljudmiljö bedöms enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.

Ljudmiljön inomhus i Miljöbyggnad tar i hänsyn följande akustiska parametrar:

  • Ljud från installationer inomhus
  • Luftljudsisolering
  • Stegljudsisolering
  • Ljud utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljön

Tabell 5. Ljudmiljö

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass är lika mångsidigt som dynamiskt – det kan enkelt och utan problem blandas med andra glasvarianter. Lösningen dämpar buller utifrån genom två kombinerade glasrutor med olika tjocklek eller ett särskilt akustiklaminat som förbättrar ljudisoleringen. Dessutom elimineras oljud som kan uppkomma från persienner och mekaniska markiser.

woman-relaxed