sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet 3. Solvärmelast

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass har en avgörande betydelse för solvärmelasten tack vare förmågan att tonas ned och därmed blockera oönskad värme vid behov. Brukarna kan reglera värmen genom att anpassa SageGlass efter väderförhållanden och behag.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för att begränsa solvärmetillskottet under den varma årstiden. Därmed minskar behovet av komfortkyla eller olägenheter med övertemperatur.

Bedömningskriterier

Solvärmelasttalet i W/m² golv.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för solvärmelast vid nyproduktion.

Tabell 3. Solvärmelast

Följande parametrar påverkar beräkningen av solvärmelast:

  • Vistelserum
  • gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd
  • Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier alltså ej karm, bågar och profiler (m²)
  • Arum = golvarea i det bedömda rummet, inklusive yta under till exempel köksinredning och garderober (m²)

Solvärmelasttalet beräknas utifrån Miljöbyggnads grundläggande krav att byggnadens mest kritiska delar ska ha inflytande på byggnadsbetyget.

 

För mer information kring bedömningskriterier, läs Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Dynamiska och elektroniskt toningsbara SageGlass möjliggör reglering av dagsljus och solvärme, vilket gör det behagligare inomhus och minskar elförbrukningen avsevärt. Det går att tona ned glaset eller göra det kristallklart, och därmed utnyttja eller blockera solvärmen efter behov. Kompromissen mellan SHGC (solar heat gain coefficient) och synlig ljustransmission (från 1 % till 60 %) är inte längre ett problem.

Tack vare SageGlass finns det ingen gräns i förhållandet mellan fönster och vägg eftersom oönskat värmetillskott och solljus alltid går att reglera utan att gå miste om dagsljuset.

living-room-sun

 

Living-room-shade