sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet 2. Värmeeffektbehov

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Genom effektiv isolering och dynamisk solreglering minskar SageGlass behovet av uppvärmning på vintern. 

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs så att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.

Bedömningskriterier

Byggnadens värmeeffektbehov i W/m², Atemp vid DVUT beräknas.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader.

Tabell 2. Värmeeffektbehov

I Miljöbyggnad definieras värmeeffektbehovet, Ptot som byggnadens värmeförluster på grund av värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens Atemp, arean innanför ytterväggarna som är värmd till 10°C eller mer. Betygskriterierna BRONS, SILVER, GULD beror på om byggnaden är definierad som elvärmd i BBR. *Värmeeffektbehovet beräknas med Miljöbyggnads beräkningsverktyg.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass är både estetiskt och komfortabelt att ha omkring sig, men det medför också praktiska, hållbara fördelar för byggnader, ägare och miljö.

Genom sin effektiva isolering och förmåga att anpassa toningen efter väderförhållandena minskar SageGlass behovet av uppvärmning genom att utnyttja solenergin på vintern. Tänk på att SageGlass ska monteras i en lufttät ram med tillräckliga isoleregenskaper.

Sage-office