sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet 11. Termiskt klimat sommar

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

 SageGlass möjliggör aktiv reglering av solvärme då glaset är toningsbart.

Syfte

Premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts för ett bra termiskt inneklimat sommartid.

Bedömningskriterier

Termiskt klimat sommartid bedöms i vistelserum med endera

  • Datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav
  • Solvärmefaktor, förenklad metod.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för bedömning av operativ temperatur utifrån PPD-index vid nyproduktion:

Tabell 11. Termiskt klimat sommar

 

Läs mer om bedömningskriterier i manualen för Miljöbyggnad.

Vårt bidrag till kriteriet

Med SageGlass justeras ljusnivån och temperaturen inomhus samtidigt som utomhuskänslan bevaras. Till skillnad från traditionella fönster gör SageGlass-tekniken att ljuset släpps in och värmen hålls på rimliga nivåer, vilket minskar kostnaderna för belysning och luftkonditionering (minskar kylbelastningen med upp till 20 %). SageGlass® kan blockera upp till 96 % av solvärmen och bidrar särskilt till att minska värmerelaterade obehag till följd av direkt solljus.

living-room-sun

 

 

living-room-shade