sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

Dynamiskt glas från SageGlass bidrar i Miljöbyggnad 2.2 i kriteriet 1. Energianvändning

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass-glasets dynamiska egenskaper medför betydande energibesparingar. Glaset kan minska byggnaders elförbrukning med upp till 26 %.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.

Tabell 1. Energianvändning

Enligt BBRs definition omfattar energianvändning köpt eller egentligen levererad energi till byggnaden för

  • uppvärmning
  • varmvattenberedning
  • komfortkyla
  • fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i BBR-kravet. Eftersom de påverkar både värme- och komfortkylbehov ska de dock ingå i energibalansberäkningen.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Dynamiska SageGlass-glas minskar elförbrukningen i byggnader med upp till 26 %. Genom att SageGlass reglerar mängden solenergi som kommer in i byggnaden minskas luftkonditioneringens elförbrukning under den varmaste tiden av dagen. Med den här lösningen förbrukar byggnaderna mindre energi (och ger därmed mindre utsläpp) och kostar mindre i drift. Ofta blir de dessutom billigare att bygga eftersom det räcker med mindre system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, och det dessutom inte behövs några mekaniska solskydd som exempelvis persienner och markiser.

Visste du det här?                                         

Renewable Energy Laboratory som ägs av USA:s energidepartement rapporterar att om alla byggnader i USA skulle byta till dynamiska, välisolerade glasrutor i stället för traditionella fönster skulle det spara upp till 5 % av landets energibudget och minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton.

sage-office