Gyproc logo
Bjälklag från Gyproc

Gyproc produkter för bjälklag bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Ljudmiljö

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för bjälklag möter kraven enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.

Syfte

Premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Byggnaden ljudmiljö bedöms enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.

Ljudmiljön inomhus i Miljöbyggnad tar i hänsyn följande akustiska parametrar:

  • Ljud från installationer inomhus
  • Luftljudsisolering
  • Stegljudsisolering
  • Ljud utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljön

Tabell 5. Ljudmiljö

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc Akustikprofil, AP25, är en akustikprofil som används för ljudisolering mellan våningar i en byggnad och för att minimera ljudspridning. Profilen ingår också som stegljudsisolering i Gyproc TCA bjälklag, våra brand- och ljudklassade lösningar för lätta bjälklag.

Vi erbjuder ett brett urval av TCA bjälklaglösningar med varierande konstruktionstjocklekar och för olika byggnadstyper. På ovansidan av bjälklaget kan många olika typer av golv läggas.

Gyproc TCA bjälklaglösningar

 

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier