Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till poäng i LEED V4 gällande Innovation

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc är en samarbetspartner och medverkar i projekt tillsammans med kunder när det gäller innovativa, ekonomiska och hållbara lösningar. Vi kan minska miljöpåverkan genom att erbjuda allt från anpassade transporter till måttbeställda skivor och stålprofiler.

Syfte

Att uppmuntra projekt att uppnå exceptionella eller nyskapande resultat.

Bedömningskriterier

Det finns 3 sätt att få poäng för kriteriet "Innovation". Projektteam kan använda valfri kombination av dessa tre alternativ:

  • Innovation: genom att uppnå signifikant, mätbar miljöprestanda med en strategi som inte tas upp i LEED:s klassificeringssystem Green Building.
  • Pilot: genom att uppnå en pilotpoäng från USGBC:s LEED Pilot Credits-bibliotek.
  • Exemplariska prestandastrategier: en poäng för exemplarisk prestanda kan normalt erhållas om dubbla poängkrav eller nästa stegvisa procenttröskel uppnås.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc lättviktslösningar för innerväggar, ytterväggar och bjälklag är lätta att hantera och montera. De gör det enkelt att bygga nytt, bygga om och bygga till rum och våningsplan till en låg kostnad och med minimalt materialspill.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra prestandan för montörerna och slutkunderna samtidigt som vi jobbar med att minska påverkan på miljö och att minska transporterna. Vi på Gyproc är även med i längre utvecklingsprojekt tillsammans med kunder som bidrar till en reducerad påverkan på miljön.

Då vi har EPD:er på mer än 90% av vårat sortiment så kan vi göra uppskattningar på miljöpåverkan på ett helt system.

Gyproc innovativa, ekonomiska och hållbara lösningar