Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i LEED V4 gällande Minimum acoustic performance (prerequisite for Schools)

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
"Required" i manualen för skolor: LEED BD+C: Schools

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc erbjuder lösningar för akustisk absorption som reducerar efterklangstiden och förbättrar taluppfattbarheten.

Syfte

Att tillhandahålla klassrum som förenklar kommunikationen mellan lärare och elev, samt mellan eleverna, med hjälp av effektiv akustisk design. (Gäller endast skolor)

Bedömningskriterier

HVAC-bakgrundsljud: Uppnå maximal bakgrundsljudnivå på 40 dBA från värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i klassrum och andra utbildningsområden.

Ljud utifrån: För högljudda platser (peak-hour Leq above 60 dBA during school hours) åtgärnda akustiken akustiken för att minimera ljudintrång från yttre källor och kontrollera ljudöverföring mellan klassrum och andra utbildningsplatser.

Efterklangstid: Följ kraven för efterklangstid som anges som Option 1 och Option 2 i kriteriet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Den akustiska absorptionsförmågan förbättrar ljudabsorptionen i ett rum vilket leder till en märkbart bättre akustik pga. kortare efterklangstid. Akustiken kan förbättras genom att man monterar Gyptone BIG Boards, Gyptone Tiles eller Gyptone Akustikskivor för undertak. De är specialdesignade för att öka ljudabsorptionen och minska ljudreflektionen vilket ger optimal akustik i rummet. Gyptone undertak finns som både fast monterbara och demonterbara tiles.

 Gyptone Akustikskivor reducerar efterklangstiden och förbättrar taluppfattbarhete

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier