Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i LEED V4 gällande Low-emitting materials

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc  produkter för undertak har låga emissioner av VOC:er (VOC-emissioner är nära 0) och avger heller inte formaldehyd eller ammoniak. Våra produkter uppfyller de strängaste internationella normerna för VOC-emissioner.

Syfte

Att minska koncentrationerna av kemisk kontaminering som kan försämra luftkvaliteten, hälsan, produktiviteten och miljön.

Bedömningskriterier

Denna poäng täcker upp utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i inomhusluften och VOC-innehållet i material, samt testmetoderna med vilka VOC-utsläppen inomhus bestäms. Olika material måste uppfylla olika krav för att uppfylla denna poäng. Byggnadens interiör och exteriör har delats upp i sju kategorier, var och en med olika tröskelvärden för överensstämmelse. Väggar, innertak och golv definieras som byggnadens interiörprodukter. Varje monteringsskikt inklusive färg, beläggningar, lim och tätningar måste utvärderas med avseende på överensstämmelse. Isoleringen följs upp separat.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc produkter bidrar till att bibehålla en hälsosam inomhusmiljö, fri från föroreningar, och formaldehyd- och VOC-emissionerna ligger nära 0 (test enligt ISO 16000).  Samtliga Gyptone akustikundertak innehåller Activ´Air som är en patenterad teknologi som bryter ner formaldehyd till ofarliga ämnen.

Activ'Air-teknologins verkningsgrad är testad genom mätningar som utförts vid Eurofins ackrediterade testlaboratorium. Testerna har utförts i en kontrollerad testmiljö och visar att Activ'Air bryter ned upp till 70 % av formaldehyden.

Gyproc produkter bidrar till att bibehålla en hälsosam inomhusmiljö

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier