Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i LEED V4 gällande Innovation

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc är en samarbetspartner och medverkar i projekt tillsammans med kunder när det gäller innovativa, ekonomiska och hållbara lösningar. Vi kan minska miljöpåverkan genom att erbjuda allt från anpassade transporter till måttbeställda skivor och stålprofiler.

Syfte

Att uppmuntra projekt att uppnå exceptionella eller nyskapande resultat.

Bedömningskriterier

Det finns 3 sätt att få poäng för kriteriet "Innovation". Projektteam kan använda valfri kombination av dessa tre alternativ:

  • Innovation: genom att uppnå signifikant, mätbar miljöprestanda med en strategi som inte tas upp i LEED:s klassificeringssystem Green Building.
  • Pilot: genom att uppnå en pilotpoäng från USGBC:s LEED Pilot Credits-bibliotek.
  • Exemplariska prestandastrategier: en poäng för exemplarisk prestanda kan normalt erhållas om dubbla poängkrav eller nästa stegvisa procenttröskel uppnås.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vad kan vi bidra med

Våra innovativa produkter kan bidra till att förbättra inomhusluftens kvalitet med luftrenande teknik. Activ’Air gipsskivor och takplattor erbjuder möjligheten att undvika hälsoproblem till följd av föroreningar som formaldehyd och andra flyktiga organiska ämnen (VOC:er) som finns i slutna utrymmen. Den patenterade Activ’Air®-tekniken omvandlar flyktiga organiska ämnen till säkra, inerta föreningar, som när de fångas in i produkten inte kan släppas tillbaka ut i luften. Våra tester visar att mängden formaldehyd i ett slutet rum minskar med 70 % när 1 m² Activ’Air® monteras per 1m3 rumsvolym. Våra böjbara Gyptone Curve-skivor och skenor erbjuder flexibla lösningar där undertak är kurvformade och rundade hörn är önskvärt.

Gyptone Activ'Air