Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i LEED V4 gällande Indoor air quality assessment

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyptone Activ'Air är utvecklat för att aktivt förbättra inomhusluftens kvalitet genom att bryta ner VOC-emissioner, exempelvis formaldehyd.

Syfte

Att skapa bättre luftkvalité inomhus efter byggtiden och under beläggning.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: Luft-tömning före eller under beläggning (1 poäng)

Alternativ 2: Luftprovning (2 poäng)

Efter byggtidens sluta och före beläggning, men under ventilationsförhållanden som är typiska för beläggning, utföra baslinjens IAQ-testning (ASTM-standardmetoder, EPA-kompendiummetoder eller ISO-metoder).

 

Se detaljerat krav: klicka här.

Vårt bidrag till kriteriet

Vår patenterade teknik Activ’Air /AirRenew minskar mängden formaldehyd som finns i ett rum med 70 % när 1 m² Activ’Air installeras per 1m3 rumsvolym.

Gyptone Activ'Air logo

 

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier