Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i LEED V4 gällande Construction indoor air quality management plan

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyptone akustikundertak har låga emissioner av VOC:er och uppfyller bland andra kraven i finska M1 och danska DICL. Dessutom innehåller Gyptone Activ´Air som reducerar halten av formaldehyd.

Syfte

Att bidra till välbefinnandet för byggnadsarbetare och de som vistas i byggnaden genom att minska luftkvalitetsproblem inomhus i samband med byggande och renovering.

Bedömningskriterier

På projektnivå delas denna poäng ut vid utveckling och implementering av en förvaltningsplan för inomhusluftens kvalitet (IAQ) när byggnaden konstrueras och innan den brukas. Planen måste innehålla en lista med krav, i synnerhet: skydda absorberande material från fuktskador som förvaras och monteras på plats.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyptone akustikundertak finns i flertalet olika utformanden och samtliga innehåller Activ´Air som är en patenterad teknologi som bryter ner formaldehyd till ofarliga ämnen. Activ'Air-teknologins verkningsgrad är testad genom mätningar som utförts vid Eurofins ackrediterade testlaboratorium. Testerna har utförts i en kontrollerad testmiljö och visar att Activ'Air bryter ned upp till 70 % av formaldehyden.

En av de viktigaste egenskaperna hos naturligt gips är förmågan att reglera luftfuktighet inomhus. Saint-Gobain Gyproc har fuktbeständiga produkter samt lösningar som förhindrar kondens och förbättrar skyddet mot mögeltillväxt. Vissa rum i ett hus alstrar mer fukt genom daglig aktivitet, speciellt badrum och kök.

Gyptone akustikundertak innehåller Activ´Air

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier