Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i LEED V4 gällande  Construction and demolition waste management

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc har tjänsten Byggoptimering där hela byggprocessen från projektering till slutanvändning ingår. Vi erbjuder formatsågade gipsskivor och stålprofiler vilket minimerar spill och onödigt arbete på byggplatsen. Vi erbjuder även lägenhetsanpassade buntar med flexibel leverans och big-bags för återhämtning av eventuellt gipsspill från byggarbetsplatser.

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

Projektet måste återvinna och/eller ta tillvara ofarliga bygg- och rivningsmaterial. Beräkningarna kan vara vikt eller volym med följande alternativ:

Alternativ 1: omdirigering av bygg- och rivningsmaterial.

  • Omdirigera 50 % och tre materialflöden (1 poäng)
  • Omdirigera 75 % och fyra materialflöden (2 poäng)

Alternativ 2: minskning av det totala avfallet (inte mer än 12,2 kg avfall per m2 av byggnadens golvyta). (2 poäng)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc Byggoptimering baseras på hela byggprocessen, från planering och projektering till drift och underhåll. Vi erbjuder måttanpassade gipsskivor och stålprofiler som packas på en och samma pall och är lägenhetsanpassade. Detta för att minimera spill och onödiga tunga lyft på arbetsplatsen. Vi erbjuder flexibel transport och/eller inplastade produkter om dessa måste förvaras utomhus.

Gyproc erbjuder även big-bags för överblivet returgips som vi hämtar upp på byggarbetsplatsen. Eventuell kartong sorteras bort från gipsskivorna innan gipset återgår i produktionen. Detta för att minimera klimatpåverkan av byggmaterial och för att förenkla så mycket som möjligt på byggarbetsplatserna.

Återvinningen hjälper inte bara kunderna att nå sina miljömål utan medför också praktiska och ekonomiska fördelar för dem. De som använder vår insamlingslösning slipper betala för containerhyra och deponi.

Gyproc Byggoptimering

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier