Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till poäng i LEED V4 gällande Acoustic performance

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för undertak möter alla kraven som ställs i BBR och SS25268:2007, Svensk standard för ljudklassning av lokaler, skolor och liknande.  Dessa finns beskrivna i Gyproc Handbok och på gyproc.se.

Syfte

Att tillhandahålla arbetsytor och klassrum som främjar välbefinnande, produktivitet och kommunikation genom en effektiv akustikdesign.

Bedömningskriterier

För alla utrymmen där personer vistas måste projektet uppfylla speciella krav för:

  • Bakgrundsljud från uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC)
  • Ljudisolering
  • Efterklangstid
  • Ljudförstärkning och maskering

 

Se detaljerat krav: klicka här

  • För skolor extra fokus på strängare krav när det gäller HVAC bakgrundsljud och ljudöverföring.
  • För sjukvård extra fokus och strängare krav när det gäller talavskildhet, ljudisolering, bakgrundsljud, akustikytor och ljud utifrån.

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc erbjuder systemlösningar för undertak som möter de krav som ställs i BBR. Vårt akustikundertak, Gyptone, finns i flera olika utföranden och storlekar. När takpanelerna monteras med de tillhörande vibrationsdämpande GK-beslagen så optimeras ljudisoleringen i låg-, mellan- och högfrekvensområdena. De ger  även en  kortare efterklangstid vilket ger en bättre akustik i rummet. Upphängningen är enkel att montera i skensystemet utan användning av skruvar. Gyptone undertak finns som både fast monterbara och demonterbara tiles.

Gyptone undertak ger en bättre akustik i rummet