SolarGard logo
Sol- och Energifönsterfilmer från Solar Gard

Solar Gard fönsterfilmer bidrar till poäng i LEED v4 i kriteriet Thermal comfort inom 5 områden

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Tjäna LEED-poäng med Solar Gard inom 5 områden:.

1. Poäng för energiprestanda
2. Poäng för minskning av ljusföroreningar
3. Poäng för bländningsreduktion
4. Termisk komfort
5. Innovationspoäng

Syfte

Att främja brukarnas produktivitet, komfort och välbefinnande genom god termisk komfort.

Bedömningskriterier

Projektet måste uppfylla kraven för både design och styrning av termisk komfort. Byggnaden måste designas (uppvärmning, ventilation, luftkonditioneringssystem, klimatskal) för att uppfylla kraven i särskilda standarder för termisk komfort (ASHRAE-standarden 55-2010 eller ISO- och CEN standarderna).

Dessutom måste termisk komfortreglering finnas för minst 50 % av brukarnas individuella utrymmen. För alla utrymmen som ska delas av många kan en gemensam termisk komfortreglering installeras. Med termisk komfortreglering kan brukarna, oavsett om det är individuella eller gemensamma utrymmen, justera minst ett av följande i sin lokala miljö: lufttemperatur, strålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

 

Vårt bidrag till kriteriet

Solar Gard® energisparfilm kan reducera upp till 82% av solens direktvärmeinstrålning och förbättra U-värdet med upp till 41%*

Sol- och energisparfilm - Solar Gard

Fönsterfilm är en hållbar investering. Det är en klimatsmart, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för bostadshus och fastigheter inom alla klimatzoner. En enkel och miljövänlig investering med omedelbar effekt.

Tjäna LEED-poäng med Solar Gard inom 5 områden:

1. Poäng för energiprestanda
2. Poäng för minskning av ljusföroreningar
3. Poäng för bländningsreduktion
4. Termisk komfort
5. Innovationspoäng

Informationsblad LEED Credits med Solar Gard (EN)

Optimera dina LEED-poäng 

Förbättring och underhåll av termisk komfort för LEED-kredit är ett alternativ enligt avsnitt EQ 7.1 i certifieringsprogrammet. Prestationsmätningarna är desamma som de för American Society of Heating, Cooling and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) Standard 55-2004. ASHRAE 55-2004 är en termisk komfortstandard som beskriver krav för att dokumentera ett utrymme som termiskt bekvämt för människor. Krediterna kan uppfyllas om de överensstämmer med dataloggningstemperaturer (# 7.6.2.2), där minst 80% av byggnaden måste bekvämt i byggnadsklimatet (# 7.6.2.1). Detta inkluderar att mildra ”lokal obehag” (# 5.2.4) och minska temperaturvariationer med tiden (# 5.2.5).

Solvärme överförs genom obehandlade fönster är ofta orsaken till lokalt obehag. Occupant klagomål om överdriven värme eller hotspots kan helt mildras genom att använda högpresterande, solavvisande fönsterfilmer (som refereras i avsnittet # 5.2.4). Solens kontrollfönsterfilm utmärker sig vid måttliga temperaturvariationer över tiden, vilket förbättrar värmekomforten kraftigt (som det hänvisas till i # 5.2.5).

 

VAD ERBJUDER SOLAR GARDS FÖNSTERFILMER?

Solar Gard erbjuder högpresterande och kostnadseffektiva sol- och energisparfilmer. 
En tunn film som kan optimera prestandan på befintliga glas.

 

Solar Gard Sol- och Energisparfilm 
Endast ett par graders temperaturskillnad kan minska din energikostnad med upp till 30%

Inget är så härligt som dagsljus som skiner in genom fönstret in i rummet, men det kan bli för mycket av det goda. Det naturliga solljuset kan föra med sig värmetoppar och överljus vilket påverkar komforten i din vardag. Solar Gards fönsterfilmer reducerar upp till 82% av solvärmen och skapar en jämnare inomhustemperatur samtidigt som du slipper både blekning och bländning. En professionellt installerad Solar Gard fönsterfilm kan ge dig lösningen på alla de problem som solen kan ställa till med. 
Solar Gard Energisparfilm Broschyr    Solar Gard Fönsterfilmer Broschyr   

Så här fungerar Solar Gard® solskyddande energisparfilm:

Så här fungerar Solar Gard® fönsterfilm

Solar Gard Ecolux Lågenergifilm
Optimal komfort året runt

Genom att kombinera en lågemissionsbeläggning med solskyddsegenskaper har vi skapat en innovativ, isolerande lågenergifilm med överlägsna egenskaper jämfört med vanliga fönsterfilmer:

• Reflekterar bort värmeinstrålningen under soliga sommardagar för lägre luftkonditioneringskostnader.
• Bibehåller värmen i rummet under kalla dagar för lägre uppvärmningskostnader.

För dig som arkitekt, byggmästare eller husägare är det viktigt att skapa både en hög komfort och en låg energiförbrukning. Med Solar Gard Ecolux blir det lättare att få ihop ekvationen.

En enkel uppgradering av dina befintliga fönster kan ge betydande energibesparingar och ett förbättrat u-värde med 41% *på enkelglas. Lågenergifilmen Ecolux är en god investering som du kan njuta av i många år. Jämfört med lågenergifönster och andra fönsterfilmer är det en smart, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för bostäder och fastigheter i alla klimatzoner.
Solar Gard Ecolux Broschyr

Så här fungerar Solar Gard® Ecolux™ lågenergifilm:

Ecolux™ Solar Gard® Lågenergifilm - Så fungerar den!

Solar Gard erbjuder även lågenergifilmen Silver AG 50.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

energy_toolbox_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Energy Toolbox

kan uppskatta dina energibesparingar på lång sikt och hur lång tid det tar innan investeringen ger avkastning. 

comfortcalculator_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Komfort- och Energikalkyler

Vi erbjuder olika typer av komfort/energikalkyler beroende på vad du behöver i ditt projekt.