Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Optimize energy performance (prerequisite)

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 18 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophon erbjuder system för akustisk behandling av TABS-byggnader som gör det möjligt att få god akustik utan att påverka de energibesparande funktionerna i byggnaden.

Ecophons produkter har mycket god ljusreflektans (85 %) vilket minimerar behovet av artificiell belysning och sänker energiförbrukningen.

Syfte

Att uppnå ökad nivå energiprestanda bortom nuvarande energiregler för att minska miljömässiga och ekonomiska skador i samband med överdriven energianvändning. (Högsta poäng kan erhållas)

Bedömningskriterier

Upprätta mål gällande energiprestandan för byggnaden. Målet måste fastställas som kW per kvadratmeter-år av levererad energi till byggnaden.

Alternativ 1: Energisimulering av hela byggnaden

Analysera effektivitetsåtgärder under projekteringsskedet och visa på hur resultatet avgör designbeslut. Använd energisimulering av effektivitetsmöjligheter, tidigare energisimuleringar för liknande byggnader eller publicerad data (t.ex. Advanced Energy Design Guides) från analyser för liknande byggnader. Analysera effektivitetsåtgärder, med inriktning på belastningsreduktion och lämpliga VVS-relaterade strategier.

Kriteriet följer samma metod och standarder som används i LEED kriteriet "Minimum energy performance (prerequisite)". Poäng delas ut enligt procentandel förbättring av energiprestandan (se tabell nedan).

 Table 1. Points for percentage improvement in energy performance

Alternativ 2: ”Prescriptive compliance”

Detta alternativ kräver överensstämmelse med antingen "ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide" (eller motsvarande USBGC-godkänd standard för projekt utanför USA).

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

God akustik i TABS-byggnader

I miljösmarta byggnader med termiskt aktiva byggsystem (TABS-byggnader) används den höga termiska massan i betongmellanbjälklagen för att utjämna temperaturvariationer i byggnaden. För att värmen ska kunna överföras till och från betongen så kan man inte ha ett heltäckande undertak.

För att uppnå en bra akustik i en TABS-byggnad använder man en kombination av frihängande takabsorbenter, väggabsorbenter och ljudabsorberande skärmar. Då får man en lösning som är ger både låg energiförbrukning och god rumsakustik.

Ecophon har ett flertal produkter och systemlösningar anpassade för TABS-byggnader. Genom att kombinera produkter ur serierna Ecophon Master™ Matrix, Ecophon Solo™ och Ecophon Akusto så uppnås bra akustik utan att TABS-effekten påverkas nämnvärt. Med Ecophons breda sortiment ges stora designmöjligheter både akustiskt och visuellt. Ecophons rådgivare bidrar gärna med goda råd om hur du ska kombinera och placera produkterna för att få bästa möjliga resultat i just ditt projekt.

Minimera behovet av belysning

Ljusreflektansen på ytskikten i ett rum är avgörande för att kunna utnyttja såväl infallande dagsljus som artificiellt ljus maximalt.

Den höga ljusreflektansen på Ecophons produkter (85 %) gör att man kan minska mängden artificiellt ljus jämfört med om man använder produkter med sämre ljusreflektans, och därigenom minska energiförbrukningen.