Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Minimum acoustic performance (prerequisite for Schools)

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
"Required" i manualen för skolor: LEED BD+C: Schools

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

För klassrum med en volym som är mindre än 566 m3 så säkerställer man att kriterierna för efterklangstid (reverberation time) är uppfyllda genom att installera ett heltäckande undertak från Ecophon.

För större klassrum hjälper Ecophons rådigivare dig att välja rätt produkter och lämplig standard att jämföra mot.

Syfte

Att tillhandahålla klassrum som förenklar kommunikationen mellan lärare och elev, samt mellan eleverna, med hjälp av effektiv akustisk design. (Gäller endast skolor)

Bedömningskriterier

HVAC-bakgrundsljud: Uppnå maximal bakgrundsljudnivå på 40 dBA från värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i klassrum och andra utbildningsområden.

Ljud utifrån: För högljudda platser (peak-hour Leq above 60 dBA during school hours) åtgärnda akustiken akustiken för att minimera ljudintrång från yttre källor och kontrollera ljudöverföring mellan klassrum och andra utbildningsplatser.

Efterklangstid: Följ kraven för efterklangstid som anges som Option 1 och Option 2 i kriteriet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Klassrum med volym mindre än 566 m3

Samtliga Ecophons produkter har ett NRC-värde (Noise Reduction Coefficient) som är högre än 0,7. I många fall har våra produkter ett värde på 1,0 vilket är det maximala värdet.

Genom att installera ett heltäckande undertak med förslagsvis Ecophon Master™ så har du uppnått kraven som ställs på efterklangstiden (reverberation time) för klassrum med en volym som är mindre än 566 m3.

För att gå vidare från basnivån och ytterligare förbättra akustiken så rekommenderar vi även att man installerar extra basabsorbenter ovanpå undertaket, absorbenter på bakväggen av klassrummen samt en reflektor i taket där läraren brukar befinna sig.

Våra kunniga rådgivare hjälper dig gärna att hitta rätt produkter för just ditt projekt och hur du placerar dem för optimal effekt.

Klassrum med volym större än eller lika med 566 m3

I fallet med större klassrum så ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig att välja lämpliga produkter, visar hur de ska placeras samt berättar vilken standard som du lämpligen ska använda som riktmärke för att få poäng.