Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Low-emitting materials

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
3 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Samtliga Ecophon produkter uppfyller kraven för att till 100 % räknas som godkända i både Option 1 och 2.

Syfte

Att minska koncentrationerna av kemisk kontaminering som kan försämra luftkvaliteten, hälsan, produktiviteten och miljön.

Bedömningskriterier

Denna poäng täcker upp utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i inomhusluften och VOC-innehållet i material, samt testmetoderna med vilka VOC-utsläppen inomhus bestäms. Olika material måste uppfylla olika krav för att uppfylla denna poäng. Byggnadens interiör och exteriör har delats upp i sju kategorier, var och en med olika tröskelvärden för överensstämmelse. Väggar, innertak och golv definieras som byggnadens interiörprodukter. Varje monteringsskikt inklusive färg, beläggningar, lim och tätningar måste utvärderas med avseende på överensstämmelse. Isoleringen följs upp separat.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon erbjuder marknadens bredaste sortiment av ljudabsorbenter med extremt låga VOC- och formaldehydemissioner. Vi klarar en rad av marknadens absolut tuffaste test för emissioner och är bl.a. annat godkända enligt franska A+ och California Emission Regulation.

För att få poäng i ”Low-emitting materials”-avsnittet så ska undertaken klara av kraven som beskrivs under rubriken ”General emissions evaluation”. Huvudregeln är att produkten ska vara godkända enligt California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.1–2010. Det är alla Ecophons-produkter, så oavsett vilken modell du väljer så uppfyller den kraven.