Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Interior lighting

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

De flesta av Ecophon vita absorbenter har en ljusreflektans på 85 % vilket gör att de klarar kravet i Option 2 (Lighting quality), punkt E.

Syfte

Att främja brukarnas produktivitet, komfort och välbefinnande genom att tillhandahålla högkvalitativ belysning.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: Belysningskontroll för individuella och gemensamma utrymmen (1 poäng)

Alternativ 2: Belysningskvalitet (1 poäng)

Fyra av åtta möjliga strategierna måste väljas. Exempel på strategier:

  • 90% av allt regelbundet utnyttjad golvyta ska uppfylla följande tröskelvärden för genomsnittlig ytreflektion: 85% för undertak, 60% för väggar och 25% för golv.
  • Om möbler ingår i arbetsomfånget, välj möbler som uppfyller följande tröskelvärden för genomsnittlig ytreflektion: 45% för arbetsytor och 50% för rörliga skiljeväggar.
  • 75% av allt regelbundet utnyttjad golvyta ska uppfylla ett förhållande mellan den genomsnittliga väggytans belysningsgrad (wall surface illuminance, excluding fenestration) till det genomsnittliga arbetsplanet (eller arbetsytan, om den definieras), som inte överstiger 1:10. Ytan måste också uppfylla strategi E, strategi F, eller visa area-viktad ytreflektion på 60% för väggar.
  • För 75% av allt regelbundet utnyttjad golvyta ska förhållandet mellan genomsnittlig takbelysning (average ceiling illuminance, excluding fenestration) till arbetsytans belysningsgrad inte överstiga 1:10.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon erbjuder en rad olika ytskikt för olika användningsområde. De flesta av våra vita absorbenter har en hög ljusreflektans på 85 % eller över. Det gör att de klarar kravet i Option 2, punkt E i ”Interior lighting”-avsnittet.