Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Indoor air quality assessment

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophon erbjuder marknadens bredaste sortiment av ljudabsorbenter med extremt låga emissioner av volatila kemikalier. Våra produkter ger i princip inget tillskott till nivåerna av kemikalier som nämns i Option 2 av Indoor air quality assessment-avsnittet.

Syfte

Att skapa bättre luftkvalité inomhus efter byggtiden och under beläggning.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: Luft-tömning före eller under beläggning (1 poäng)

Alternativ 2: Luftprovning (2 poäng)

Efter byggtidens sluta och före beläggning, men under ventilationsförhållanden som är typiska för beläggning, utföra baslinjens IAQ-testning (ASTM-standardmetoder, EPA-kompendiummetoder eller ISO-metoder).

 

Se detaljerat krav: klicka här.

Vårt bidrag till kriteriet

På Ecophon har vi länge och konsekvent arbetat för att minska mängden kemikalier i våra produkter. Med introduktionen av vår tredje generationens glasull 2010 så började vi successivt fasa ut det oljebaserade bindemedel som tidigare användes.

Sedan 2015 är alla våra produkter baserade på tredje generationens glasull och vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av ljudabsorbenter med extremt låga emissioner.

Alla färger som vi använder är naturligtvis vattenbaserade.