Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Construction and demolition waste management planning (prerequisite)

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Prerequisite

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophons produkter kan enkelt demonteras, separeras i fraktioner (glassull och metall) och återvinnas. Ecophon tar även emot motagespill från byggarbetsplatsen enligt nedan. Det betyder att de är utmärkta produkter att ta med i avsnittet ”waste diversion goals” i en ”Construction and demolition waste management plan”.

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

En plan för hantering av bygg- och rivningsavfall ska genomföras. Planen ska ange om olika material separeras eller kombineras samt beskriva omläggningsstrategier som planeras för projektet. Åtminstone fem olika materialtyper ska vara avsedda för separat avfallshantering och det ska uppskattas en ungefärlig procentsats hur stor del av det totala projektet som detta avfall utgör. I planen ska det framgå en beskrivning vart materialet ska fraktas och hur återvinningsanläggningen ska bearbeta materialet.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Genom att använda Ecophons akustiklösningar minimerar du andelen rivningsmaterial som går till tippen den dagen undertaket ska bytas ut. Ecophons glasullspaneler och bärverk kan enkelt demonteras, separeras från varandra och återvinnas, alternativt återanvändas. Det bästa är naturligtvis om produkterna kan återanvändas, men om de ska återvinnas så gäller följande.

Glasull

Vi tar emot och återvinner alla produkter gjorda av tredje generationens glasull utan kostnad, både montagespill och hela tak.

Alla produkter tillverkade från och med 2015 är gjorda av tredje generationens glasull. Produkter tillverkade mellan 2011 och 2015 kan vara gjorda av antingen andra eller tredje generationens glasull. Produkter tillverkade före 2011 är inte gjorda av tredje generationens glasull och kan inte återvinnas.

Man kan skilja produkter gjorda av andra och tredje generationerna glasull på färgen. Andra generationens glasull är gul och tredje generationens glasull är beige.

Den enda kostnaden för dig är transporten till vår fabrik i Hyllinge. Det finns inga krav på minsta mängd, så länge materialet är sorterat så tar vi emot det utan kostnad.

Det returnerade materialet mals ner, blandas med lera och formas till kulor som torkas. Dessa kulor används sedan som dränerings- och utfyllnadsmaterial. Vi kallar denna produkt ECOdrain.

Bärverk

Våra bärverk sorteras och återvinns som metallskrot. Detta sker inte i Ecophons regi.