Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Construction and demolition waste management

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Upp till 2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Option 1

Ecophon produkter kan enkelt demonteras och återanvändas, alternativt kan såväl spill som använda absorbenter returneras till Ecophon och återvinnas. Vid återanvändning eller återvinning kan undertaket tillgodoräknas under Option 1.

Option 2

Ecophon kan leverera skräddarsydda absorbenter i exakt rätt storlek för att eliminera allt spill. Även i de fall man får spill så gör den låga vikten på Ecophon produkter att de bidrar minimalt till de 12,2 kg avfall som tillåts per kvadratmeter i Option 2.

Syfte

Minska bygg- och rivningsavfall som läggs i avfallsdeponier och förbränningsanläggningar genom att återanvända och återvinna material.

Bedömningskriterier

Projektet måste återvinna och/eller ta tillvara ofarliga bygg- och rivningsmaterial. Beräkningarna kan vara vikt eller volym med följande alternativ:

Alternativ 1: omdirigering av bygg- och rivningsmaterial.

  • Omdirigera 50 % och tre materialflöden (1 poäng)
  • Omdirigera 75 % och fyra materialflöden (2 poäng)

Alternativ 2: minskning av det totala avfallet (inte mer än 12,2 kg avfall per m2 av byggnadens golvyta). (2 poäng)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Option 1

Ecophons produkter kan antingen återanvändas eller återvinnas och då tillgodoräknas de som ”diverted material” i option 1.

Återvinning

Vid både nybyggnation och renovering kan alla absorbenter som är tillverkade av tredje generationens glasull returneras till Ecophon för återvinning utan kostnad. Detta gäller såväl spillbitar som hela absorbenter.

Alla produkter tillverkade från och med 2015 är gjorda av tredje generationens glasull. Produkter tillverkade mellan 2011 och 2015 kan vara gjorda av antingen andra eller tredje generationens glasull. Produkter tillverkade före 2011 är inte gjorda av tredje generationens glasull och kan inte återvinnas.

Man kan skilja produkter gjorda av andra och tredje generationerna glasull på färgen. Andra generationens glasull är gul och tredje generationens glasull är beige.

Den enda kostanden för dig är transporten till vår fabrik i Hyllinge. Det finns inga krav på minsta mängd, så länge materialet är sorterat så tar vi emot det utan kostnad.

Det returnerade materialet mals ner, blandas med lera och formas till kulor som torkas. Dessa kulor används sedan som dränerings- och utfyllnadsmaterial. Vi kallar denna produkt ECOdrain.

Våra bärverk sorteras och återvinns som metallskrot.

Återanvändning

Ett Ecophon undertak kan monteras ner utan att plattorna skadas och genom att återanvända absorbenter och bärverk så minskar man miljöpåverkan avsevärt.

Option 2

I option 2 tillåts maximalt 12,2 kg byggavfall per kvadratmeter.

För att minimera eller helt eliminera spillbitar vid montaget av absorbenterna så kan de beställas skräddarsydda efter rummens dimensioner.

I de fall man använder standardabsorbenter så gör den låga vikten att spillet bidrar minimalt till den tillåtna maxvikten.