Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Building product disclosure and optimization - material ingredients

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Option 1

Ecophon tillhandahåller innehållsförteckningar enligt kraven i Option 1, ”Manufacturer Inventory” och Ecophons produkter kan därför räknas med bland de 20 produkter som krävs.

Option 2

Ecophon produkter är fria från kemikalier som finns med på REACHs Authorization list, Restriction list eller SVHC candidate list och kostnaden för undertaket kan därför tillgodoräknas i Option 2.

Syfte

Att uppmuntra användningen av produkter och material för vilka livscykelinformation är tillgänglig, och som redovisar livscykelpåverkan från miljö, ekonomi, sociala konsekvenser. Att belöna projektteam som väljer produkter med förtecknade kemiska ingredienser som använder en accepterad metod samt för att de väljer produkter som har verifierats att minimera användningen och skapandet av skadliga ämnen. Att belöna tillverkare av råvaror som tillverkar produkter med verifierad förbättrad livscykelpåverkan.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: rapportering av materialinnehåll (1 poäng)

Projektet måste använda minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som visar att produktens kemiska innehåll är minst 0,1 % (1 000 ppm).

Alternativ 2: optimering av materialinnehåll (1 poäng)

Produkterna måste dokumentera optimeringen av materialinnehållet till minst 25 % av det totala värdet, i kostnad, för permanent installerade produkter i projektet. En metod som erkänns av LEED är REACHoptimering. När en produkt inte innehåller någon ingrediens som finns listad i REACH-förordningen eller i kandidatförteckningen värderas den till 100 % av kostnaden för beräkningen.

Alternativ 3: optimering av produkttillverkarens leveranskedja (1 poäng)

Tillverkare måste ägna sig åt validerade kraftfulla säkerhets- hälso- och riskprogram med oberoende tredjepartsverifikation för leveranskedjan. Extra alternativ: produkter som anskaffats (utvinns, tillverkas, köps) inom 160 km från projektplatsen utvärderas till 200 % av sin grundläggande bidragande kostnad.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Vi har alltid eftersträvat att använda så få kemikalier som möjligt i våra produkter och i så liten mängd som möjligt. Våra produkter innehåller inga kemikalier som är klassade som hälsofarliga och de uppfyller kraven i flera av världens tuffaste emissionstester, bl.a. franska A+ och California Emission Regulation.

Option 1

Ecophon redovisar samtliga ingående kemikalier med CAS-nummer med en noggrannhet av 0,1 % (1000 ppm) i sina innehållsförteckningar. Detta betyder att produkterna får räknas med bland de 20 som krävs i Option 1.

Option 2

Våra produkter innehåller inga kemikalier som finns med på REACHs Authorization list, Restriction list eller SVHC candidate list. Vi redovisar innehållet i produkterna med en noggrannhet av 100 ppm (0,01 %)

Sammantaget betyder det Ecophons produkter uppfyller kraven i punkten ”International Alternative Compliance Path” i Option 2 och att man kan tillgodoräkna sig hela kostanden för undertaket i summeringen som beskrivs i Option 2.