Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Akustikpaneler från Ecophon bidrar till poäng i LEED v4 gällande Building life-cycle impact reduction

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
5 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophons produkter kan enkelt demonteras och återanvändas. Vid återanvändning kan ytan tillgodoräknas under ”Option 3. building and material reuse”.

Syfte

Att uppmuntra anpassad återanvändning och optimera miljöprestandan för produkter och material.

Bedömningskriterier

Ett av följande alternativ måste uppnås:

Alternativ 1 "Historisk återanvändning av byggnaden" (5 poäng)

Att bevara den befintliga byggnadsstrukturen, klimatskalet och icke bärande element i en historisk byggnad, eller bidra till att bibehålla historiskt distrikt (k-märkta byggnader)

Alternativ 2 "Renovering av övergiven eller skadad byggnad" (5 poäng)

Att bevara minst 50 % av den befintliga byggnadens yta, inneslutning och invändiga konstruktionsdelar om de uppfyller lokala kriterier för övergivna eller skadade byggnader

Alternativ 3 "Byggnad och materialåtervinning" (2-4 poäng)

Att återanvända eller ta tillvara byggnadsmaterial på plats eller utanför anläggningen.

Alternativ 4 "Livscykelbedömning på hela byggnaden" (3 poäng)

För nybyggnation ska en livscykelanalys (LCA) för hela byggnaden ska utföras. Livscykelanalysen måste uppvisa minst 10 % minskning jämfört med en referensbyggnad, i minst tre av de sex kategorierna (inklusive global uppvärmningspotential). Samtidigt får ingen växelverkan observeras (ingen ökning på mer än 5 % jämfört med en referensbyggnad i andra kategorier)

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Ett undertak från Ecophon kan vid renovering sitta kvar, eller monteras ner utan att plattorna skadas. Genom att återanvända absorbenter och bärverk så minskar man miljöpåverkan avsevärt.

Under option 3 ges möjligheten att tillgodoräkna sig poäng beroende på hur stor del av projektets in- och utvändiga ytor som består av återvunnet material. Eftersom undertaken i en byggnad är en stor del av byggnadens totala yta så ger återanvändning av absorbenter ett betydande tillskott.

Observera att om du räknar med ett återanvänt undertak så får du inte ta med det igen under ”Credit Material Disclosure and Optimization”-avsnitten.