Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ecophon produkter för akustiks reglering bidrar till poäng i LEED v4 gällande Acoustic performance.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
1 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med Ecophons akustiklösningar blir det enkelt att uppfylla kraven för efterklangstid (reverberation time), ljudläckage (sound transmission)  och avskildhet (speech privacy) i detta avsnitt. Våra rådgivare hjälper dig hitta den perfekta lösningen utifrån ditt projekts unika förutsättningar.

Syfte

Att tillhandahålla arbetsytor och klassrum som främjar välbefinnande, produktivitet och kommunikation genom en effektiv akustikdesign.

Bedömningskriterier

För alla utrymmen där personer vistas måste projektet uppfylla speciella krav för:

  • Bakgrundsljud från uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC)
  • Ljudisolering
  • Efterklangstid
  • Ljudförstärkning och maskering

 

Se detaljerat krav: klicka här

  • För skolor extra fokus på strängare krav när det gäller HVAC bakgrundsljud och ljudöverföring.
  • För sjukvård extra fokus och strängare krav när det gäller talavskildhet, ljudisolering, bakgrundsljud, akustikytor och ljud utifrån.

Vårt bidrag till kriteriet

Med Ecophons systemlösningar får du optimal rumsakustisk komfort där taltydlighet, efterklangstid, ljudnivå och ljudutbredningen anpassas efter människan, rummet och aktiviteterna.   

På Ecophon arbetar vi tillsammans med akademiska institutioner och branschaktörer för att utveckla kunskapen kring akustikens effekter på oss människor. Denna kunskap delar vi ständigt med oss av och stödjer projekt genom hela planerings- och konstruktionsstadiet samt byggprocessen för att säkerställa optimal akustisk.

Ecophons produkter uppfyller kraven för klass A Ljudabsorption (enl. standard ISO 11654). Att använda klass A-produkter är ett mycket effektivt sätt att uppnå korta efterklangstider, ökad taltydlighet samt lägre bullernivåer i byggnader.

Vi hjälper dig gärna hitta de optimala akustiska lösningarna för ditt projekt.

De delar av Acoustic Performance-avsnittet som våra produkter främst bidrar till är:

  • Sound transmission
  • Reverberation time
  • Speech privacy

Men indirekt så bidrar även våra produkter till att minska ”HVAC background noise”

*För mer information: kontakta oss