leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar till poäng i LEED V4 gällande Outdoor water use reduction (prerequisite). 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Prerequisite

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Att minska vattenförbrukningen utomhus.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: Ingen bevattning krävs

Visa att området inte kräver ett permanent bevattningssystem över en maximal tvåårsperiod.

Alternativ 2: Minska bevattningen

Minska vattenbehovet av projektets område med minst 30% från den beräknade baslinjen för områdets toppnivå under en månad.

 

Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca lättklinker har en porösitet på ca 50% och kan därför lagra mycket vatten. Det finns möjlighet att använda Leca lättklinker för att lagra regnvatten som sedan kan användas för bevattning. Leca lättklinker kan kombineras med vattensnåla bevattningssystem och kan även användas i jordförbättring där lättklinkerns vattenbehållande förmåga kan minska behovet av bevattning.

grönatak_lättklinker_leca