leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar till poäng i LEED V4 gällande Heat island reduction.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
2 poäng

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Minska effekterna av värmeö-fenomenet som påverkar klimat och livsmiljöer för djur och människor.

Bedömningskriterier

Alternativ 1: Icke-tak och tak

 • Åtgärder på icke-tak
  Använd någon kombination av de föreslagna strategierna, som exempelvis:
  - Ge skugga med vegetativa strukturer;
  - Framställa skuggor med strukturer som omfattas av system som genererar energi, som tex solvärmekollektorer, solceller och vindkraftverk.
   
 • Högreflekterande tak
  Använd takmaterial som har ett solreflektasindex (SRI) lika- eller större än värdena i tabell 1. Uppfyll det treåriga SRI-värdet. Om information om treårig SRI-värdet inte är tillgänglig, använd material som uppfyller det ursprungliga SRI-värdet.
   
 • Växtbeklädda tak
  Installera ett växtbeklätt tak med anpassade växter.
   

Alternativ 2: Parkering under tak
Bygg minst 75 % av parkeringsplatserna under tak. Varje tak som används för att skugga eller täcka parkeringen måste ha ett treårigt SRI på minst 32, alternativ vara ett växtbeklätt tak eller vara täckt av ett system som genererar energi, såsom solvärmekollektorer, solceller och vindkraftverk.
 
 
Se detaljerat krav: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Lättklinker kan användas för Gröna Tak samt planterade ytor. Leca Lättklinkers vattenlagrande förmåga är en fördel i många sammanhang.

gröna_tak_leca